📌 “CITY VISIT” – URBACT PROJEKT “ECOCORE

➡️ 12. in 13. septembra 2023 sta mesto obiskali v sklopu dejavnosti “City Visit” projekta EcoCore, katerega partnerji smo tudi RRC Ormož- Eileen Crowley (Urbact strokovanjakinja) in Aoife Sheridan (predstavnica vodilnega partnerja projekta). Spoznali sta naše lokalno okolje, podžupana Ormoža Zlatana Fafulića in direktorico občinske uprave Občine Ormož Milena Debeljak.
Prav tako sta spoznali nekatere člane ULG skupine Jelka Zidarič Trstenjak, Denis Žuran in Sandra Kumer.
➡️ Cilj projekta EcoCore je pospešiti zeleni prehod v poslovnih conah partnerskih mest. Torej povečati zmogljivost malih mest pri obravnavanju podnebnih sprememb s spodbujanjem programa zelenega gospodarstva in pomočjo lokalnim zainteresiranim stranem, zlasti podjetjem, pri prehodu na nizkoogljične vire energije za prevoz, ogrevanje in elektriko. Dejavnosti partnerskega omrežja bodo ustvarile pomemben zagon za prehod na zeleno energijo, zlasti v delovnih okoljih industrijskih območij partnerskih mest.
FOTO: Photoluminous
 
Skip to content