Kako postati član podjetniškega inkubatorja?

Najprej je potrebno izpolniti vlogo za vključitev v inkubator. Pri tem vam svetujemo, da se ob morebitnih težavah z izpolnjevanjem ali z drugimi vprašanji v zvezi z vlogo oglasite pri nas, kjer bomo zadeve skupaj razjasnili in poskusili najti ustrezne rešitve. Vloga vsebuje osnovne podatke o podjetju, kratek opis glavnih produktov podjetja, trženje produktov ali storitev in strukturo kadrov.

VLOGA ZA VKLJUČITEV:
VLOGA_ZA_VKLJUCITEV_PODJETJA_MPI

Sprejem podjetja

V primeru pozitivno ocenjene vloge s strani ocenjevalne komisije, direktor RRC Ormož z nosilcem dejavnosti oziroma direktorjem podjetja podpiše pogodbo o inkubiranju. Ta natančneje opredeljuje obveznosti in pravice inkubiranega podjetja ter medsebojna razmerja med inkubatorjem in podjetjem. Pogodba se podpiše za določen čas, in sicer največ do 5 let od ustanovitve inkubiranega podjetja, vključuje pa tudi postavke glede najema poslovnih prostorov.

Skip to content