EcoCore

Cilj projekta EcoCore je pospešiti zeleni prehod v poslovnih conah partnerskih mest. Torej povečati zmogljivost malih mest pri obravnavanju podnebnih sprememb s spodbujanjem programa zelenega gospodarstva in pomočjo lokalnim zainteresiranim stranem, zlasti podjetjem, pri prehodu na nizkoogljične vire energije za prevoz, ogrevanje in elektriko. Dejavnosti partnerskega omrežja bodo ustvarile pomemben zagon za prehod na zeleno energijo, zlasti v delovnih okoljih industrijskih območij partnerskih mest.

Poudarek projekta je na:

  • Spodbujanju in razvijanju strategij za zeleni prehod in rast poslovnih ekonomskih koridorjev.
  • Sodelovanju pri razvoju strategije, ki se odziva na potrebe prehoda na zeleno in trajnostno gospodarstvo.
  • Uvajanju inovativnih in pametnih preobrazb z uporabo digitalne tehnologije in orodij.

 

Prednostna naloga partnerskih mest v projektu je aktivno zmanjšati uporabo fosilnih goriv v ekonomskih koridorjih ter spodbujati trajnostne energetske vire.

 

Vsako partnersko mesto bo preučilo, kako se lahko zmanjša odvisnost od avtomobilov v lastnem okolju, še posebej kar zadeva migracije na in iz dela. To bo vključevalo boljše razumevanje potreb po novi infrastrukturi in regulativi, ki podpirata aktivne oblike prevoza, kot so kolesarjenje, skiroji in hoja.

Pretvarjanje izzivov v priložnosti:

  • Projekt je laboratorij za lokalne deležnike, kjer bodo skupaj razpravljali o priložnostih, vprašanjih in izzivih. Ki jih prinaša prehod v nizkoogličnjo in zeleno gospodarstvo
  • Ugotovljene priložnosti ne bodo le prenesene v konkretne ukrepe, ki bodo pospešili prehod v zeleno energijo, ampak bodo tudi spodbujale nove gospodarske dejavnosti, ki bodo prispevale k lokalnemu gospodarskemu razvoju in posebej spodbujale razvoj novih veščin ter ustvarjanje novih delovnih mest za lokalno prebivalstvo.
  • Ko bo projekt polnem teku, bomo partnerji imeli priložnosti aktivno promovirati svoja mesta kot napredna središča zelenega prehoda, zaradi česar bodo mesta privlačnejša za zelene in modre naložbe.

Osnovni podatki projekta:

 

Trajanje projekta 1.6.2023 – 31.12.2025
Skupna vrednost projekta 806.685,00 EUR

 

Projekt je sofinanciran s strani:

  • ERDF
  • in lastne soudeležbe

V projektu sodelujejo sledeča mesta:

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content