ECONNECTING

 

PROJEKT 

   

 

 

Mesto Ormož je postavljeno na zemljevid Programa URBACT, ki povezuje mesta in utrjuje njihovo vlogo pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami na področju trajnostne mobilnosti.

Econnecting je kot projekt  del Urbactove mreže mest. Slednje  temeljijo na  trajnostnem urbanem razvoju in izmenjavi izkušenj med evropskimi mesti.

Cilj projekta Econnecting je opredeliti strategije za funkcionalna območja (30 min območje) na področju trajnostne mobilnosti med podeželjem in mestom, uskladiti trajnostni razvoj mest in blaginjo ter razviti boljše družbene vezi z vključevanjem prebivalcev. V projektu Econnecting bo sodelovalo 9 evropskih mest iz devetih različnih evropskih držav, ki bodo sodelovala pri oblikovanju trajnostne mobilnosti med urbanim in ruralnim območjem na podlagi konceptov, kot so zelene skupnosti, trajnostna in humana mobilnost, soustvarjanje, dostopnost, pametna mesta in integrirana trajnostna razvoja.

Namen projekta je nasloviti izziv trajnostnega in vključujočega razvoja v mestih in njihovem okolju, v skladu z EU cilji glede podnebne nevtralnosti in demografskim izzivom.

Eden ključnih izzivov projekta Econnecting je ustvarjanje trajnostnih zelenih skupnosti in sledenje stalnemu urbanemu-podeželskemu razvoju na področju trajnostne mobilnosti. V kontekstu naraščajoče urbanizacije in podnebnih sprememb je nujno spodbujati inovativne in trajnostne rešitve, ki bodo zagotovile kakovost življenja prebivalstva.

Za reševanje tega izziva bo skozi projekt nastala strategija, ki temelji na ustvarjanju zelenih skupnosti za spodbujanje trajnosti in trajnostne mobilnosti na območju. Strategija se osredotoča na ustvarjanje stalnega urbanega-podeželskega povratnega učinka, ki omogoča večje sodelovanje in povezanost med mesti in njihovim ruralnim okoljem. Za dosego tega cilja so bodo uporabljene sledeče aktivnosti,  kot so ustvarjanje prostorov za dialog in sodelovanje med mesti, politiki in strokovnjaki za trajnost ter spodbujanje državljanske udeležbe in so-ustvarjanja pri sprejemanju odločitev in izvajanju trajnostnih rešitev. Prav tako  bomo partnerji skozi projekt  spodbujali inovativne rešitve za trajnostno mobilnost, kot so spodbujanje aktivnih načinov mobilnosti, deljenje prevoza in trajnostna urbana logistika.

Sam projekt bo odličen primer sodelovanja in povezovanja mest v EU ter spodbujanja urbanih inovacij za boljšo kakovost življenja prebivalcev.

Projektni partnerji:

Vodilni partner – Unione della Romagna Faentina (Italija), Orihuela (Španija), Ormož (Slovenija), Nagykálló (Madžarska), Dytiki Mani (Grčija), CIM Viseu Viseu Dão Lafões (Portugalska), Tori Vallavalitus (Estonija), Ennis (Irska,) Berane (Črna gora).

Trajanje projekta

01. 06. 2023 do 31.12. 2025

Skupna vrednost projekta

834.121,05 €

EU finaciranje

630.150,78 €

Povezava do spletne strani: ECONNECTING | urbact.eu

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content