INVEST PODRAVJE

Razvojno raziskovalni center Ormož je del partnerstva Invest Podravje. Katero v prvi vrsti zajema privabljanje investitorjev. Slednje predstavlja eno izmed aktivnosti na področju pospeševanja gospodarskega razvoja v Podravski razvojni regiji.

Cilj projekta Invest Podravje je, da se s pomočjo aktivnosti za privabljanje investitorjev (domačih in tujih) v Podravsko regijo ohranijo obstoječa in kreirajo nova delovna mesta.

Kreiranje novih in kvalitetnih delovnih mest omogoča, da prebivalstvo Podravske razvojne regije najde zaposlitev v regiji in ni primorano iskati zaposlitve izven nje – predvsem v Avstriji in v Osrednjeslovenski regiji. Na ta način želimo zmanjšati beg možganov iz Podravske razvojne regije. Brez strategije ne bo šlo. S pomočjo strategije želimo identificirati ključne sektorje v katere želimo privabiti investitorje v Podravsko regijo – sektorje, ki jih bi bilo v smiselno razvijati in za katere imamo možnost za razvoj. Brez strategije »streljamo v prazno«.

Glavni cilj:

  • Vzpostavitev regijskega sodelovanja/sistema pri privabljanju investitorjev, ki zajema evidentiranje ter razvoj investicijskih priložnosti, celovito informiranje o investicijskih priložnostih v Podravju ter njihova promocija na ustreznih promocijskih kanalih oz. sejmih.
  • Vzpostaviti sistem za ciljno in aktivno nagovarjanje investitorjev v regijo: takšnih investitorjev, ki bi imeli za Podravsko razvojno regijo največjo dodano vrednost (neposredno/posredno): delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in čim manjšim vplivom na okolje.
  • Vzpostavitev sistema, ki bo omogočal čim hitrejšo vzpostavitev kontakta med nosilcem investicijske priložnosti s potencialnim investitorjem.

Sodelujoče občine:                                                              41 občin v Podravju

Vodenje projekta/konzorcija:                                               RRA Podravje – Maribor

Konzorcijska partnerja:                                                        ZRS Bistra Ptuj in JARA

Območna razvojna partnerstva:     RASG in RIC Slovenska Bistrica sodelujeta priložnostno, predvsem

na delavnicah, ki bodo obravnavali strategijo privabljanja investitorjev in pri drugih pomembnih odločitvah

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content