Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025

Splošne informacije o operaciji:

 • Akronim: NOST
 • Sklad: EKSRP
 • Vodilni partner – prijavitelj: Občina Ormož
 • Ostali partnerji: Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, JARA Ormož
 • Vrednost operacije: 221.756,33 €
 • Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €
 • Trajanje operacije: začetek 28. 2. 2018, konec 15. 2. 2019
 • Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povzetek operacije:

Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1 Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja.

Operacija zajema izdelavo:

 1. Izdelavo Načrta razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož v sodelovanju z dejavniki lokalnega razvoja na območju LAS UE Ormož ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov. Upoštevali bomo izkušnje in primere dobrih praks iz tujine in Slovenije. Izvedbeni del bo vključeval izdelavo Elaborata za nadgradnjo ponudbe doživetja in kakovosti, Načrt razvoja kolektivne blagovne znamke (KBZ) območja LAS in Načrt razvoja celostne grafične podobe območja LAS. Izvajalec Občina Ormož
 2. Ureditev postajališč za avtodome na treh lokacijah: Sveti Tomaž parcela 83/1 KO 283 Tomaž, parcela 1090/2 KO 282 Savci in na parceli 604, KO 332 Ormož
 3. Ureditev tržnic za prodajo lokalnih produktov: parcela 985/5 332 Ormož in parcela 2700 KO 338 Središče,
 4. Obveščanje javnosti.

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

 • Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva
 • Podpora razvoju osnovnih storitev
 • Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine

Pričakovani rezultati operacije:

 • projektno partnerstvo,
 • izdelan Načrt LAS UE Ormož 2017 – 2025 in izvedbeni dokumenti Načrta ( elaborat nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja, načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in načrt razvoja celostne grafične podobe,
 • ureditev treh postajališč za avtodome,
 • nabava opreme za tržnice,
 • 44 delavnic za izdelavo Načrta, usposabljanje in izobraževanje.

Utrinki:

7.3.2018 – Skupna tiskovna konferenca: Predstavitev projektov LAS UE Ormož, ki so bili 16. 2. 2018 potrjeni s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

fotografija iz Tiskovne konference

fotografija iz Tiskovne konference

ČLANEK IZ TISKOVNE KONFERENCE NAJDETE V ČASOPISU ŠTAJERSKI TEDNIK 13.3.2018, str. 5

Članek o LAS projektih v časopisu Večer, 20.3.2018:

17.4.2018 – 2. sestanek za izvedbo projekta NOST

21.5.2018 PRVA DELAVNICA NOST

FOTO UTRINKI

8.6.2018 – DRUGA DELAVNICA NOST V GOSTIŠČU TAVERNA

FOTO UTRINKI:

20. 6. 2018 – TRETJA DELAVNICA NOST (EVINA HIŠA, SLAVKO PESRL)

 

 

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content