Naša Drava – MEDLASOVSKI PROJEKT

DATUM ODOBRITVE:

Projekt sodelovanja NAŠA DRAVA je bil LASU UE ORMOŽ odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine z odločbo dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

PARTNERSTVO OPERACIJE:

V operacijo je aktivno vključenih 10 Lokalnih akcijskih skupin, ki imajo pod svojim okriljem vključene še različlne člane znotraj LAS.

 • LAS Bogastvo podeželja (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
 • TOTI LAS
 • LAS Lastovica
 • LAS Ovtar Slovenskih goric
 • LAS Haloze
 • LAS Drava
 • LAS Mislinjske in Dravske doline
 • LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (Hrvaška)
 • LAG DRAVA MURA (Hrvaška)
 • LAS UE Ormož
 • Vodilni partner LAS UE Ormož: JARA Ormož,

V projektu znotraj LAS UE Ormož sodelujejo še: Občina Ormož, Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, DOPPS, Javni zavod za kulturo, turizem in šport Ormož.

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša 914.871,57 EUR.

Višina nepovratne javne podpore za LAS UE Ormož znaša: 99.444.11 €.

Trajanje operacije: od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2022 v 2. fazah

Rok za prvi zahtevek: 30. 6. 2021
Rok za drugi zahtevek: 30. 9. 2022

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA:

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.

Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buldinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno – rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.

Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

CILJI OPERACIJE

Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin
Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdiovodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom.

REZULTATI OPERACIJE IN KORISTI ZA OBMOČJE

razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave
razvit turistično športno naravoslovni produkt
oblikovan e- vodnik po reki Dravi – narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve:
izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih
pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
vzpostavljena športno turistična infrastruktura

PROMOCIJA PROJEKTA_Reportaža Naša Drava na Radiu Prlek, 14.10.2020:

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content