Naše storitve

Projekti sami po sebi zahtevajo veliko angažiranosti in časa, sploh slednjega pa še posebej v podjetništvu in gospodarstvu vedno primanjkuje. Pri tem vam lahko s svojimi storitvami pomagamo na več načinov:

svetovanje pri izbiri primernih projektov ali razpisov na katere se lahko prijavite z vašo poslovno idejo,

priprava vlog in investicijske dokumentacije,

priprava poslovnega načrta,

svetovanje pri opredelitvi ciljev,

priprava evalvacije projekta,

izdelava strategij, analiz, raziskav…

organizacija različnih dogodkov…

Pomembna nam je odprta in učinkovita komunikacija ter zadovoljstvo naših naročnikov. Pri delu sledimo načelom transparentnosti, kreativnosti in inovativnosti. To zagotavlja dober odnos, ki vliva zaupanje vsem vpletenim ter prinaša uspeh. Združevanje znanja in izkušenj, tako vaših kot naših, pa je odskočna deska za vašo uspešno podjetniško pot.

Skip to content