O nas

O nas

Razvojno raziskovalni center Ormož je bil ustanovljen v avgustu 2021 s strani Občine Ormož in je naslednik Javne razvojne agencije Ormož.  Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja podjetništva in lokalnega ter regionalnega razvoja.

Naše poslanstvo je omogočanje trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti za kakovostno življenje prebivalcev in razvoj podpornega okolja za podjetništvo, ki posledično prinaša nastanek novih delovnih mest in krepitev gospodarstva.

Naša vizija je postati vodilna razvojna institucija, ki bo podjetnikom nudila vso potrebno pomoč pri razvoju podjetniških idej in podporo na njihovi podjetniški poti. Pomoč pri izvedbi razvojnih projektov nudimo tudi občinam in ostalim institucijam, ki jim dajemo pomembno strokovno podporo pri pripravi njihovih projektov. S kvalitetno in strokovno spisanimi projekti lahko le te namreč kandidirajo na razpisih, ter tako dosežejo lažjo in hitrejšo izpeljavo samih projektov, ki izboljšujejo življenje vseh prebivalcev v lokalni skupnosti.

Matej Rogač

Matej Rogač

Direktor

Polona Kukovec Lakota

Polona Kukovec Lakota

Vodja oddelka za podjetništvo

Matjaž Kosi

Matjaž Kosi

Strokovni sodelavec

mag. mag. Boris Zadravec

mag. mag. Boris Zadravec

Strokovni sodelavec

Mag. Dominik Bombek

Mag. Dominik Bombek

Strokovni sodelavec

Nina Prelog

Nina Prelog

Strokovna sodelavka


Skip to content