PODJETNIŠKI LABORATORIJ

Operacija temelji na nadgradnji projekta Socio – Hub, kjer le ta naslavlja spodbujanje in oblikovanje čvrstega ter inovativnega podpornega okolja, kateri spodbuja razvoj poslovnih modelov družbeno odgovornega podjetništva, kakor tudi klasičnega podjetništva. Namenjen je tudi oblikovanju partnerstev med sektorjem družbeno odgovornega podjetništva, lokalnih skupnosti in podjetij ter inovativnimi posamezniki s ciljem oblikovanja inovativnih družbenih inovacij. Operacija Podjetniški laboratorij bo obravnavala in zagotavljala celosten ekosistem socialnega podjetništva, kateri je zgrajen na štirih stebrih (Social Enterprises and their Ecosystems in Europe). Operacija je ključnega pomena za zagotavljanje izkoristka inovacijskega potenciala, saj je ključnega pomena okrepiti podporno okolje, katero omogoča sodelovanje med inovacijskimi akterji in prispeva k povečanju deleža inovacijsko aktivnih podjetij kot je zapisano v osnutku strategije pametne specializacije 2030.

Z vzpostavitvijo informacijsko – svetovalne točke za družbeno odgovorno podjetništvo bo operacija Podjetniški laboratorij zagotavljala podporo novim kot obstoječim družbeno odgovornim podjetjem, prispevala bo h krepitvi veščin, znanj in kompetenc potencialnih in novih podjetnikov, povečala možnosti za ustanavljanje novih družbenih podjetij, spodbujala rast le -teh in prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest na območju LAS UE Ormož.

Skozi operacijo se bodo izvedle sledeče aktivnosti:

– Obveščanje javnosti. V okviru tega sklopa, se bo pripravila vsebina in tisk promocijskega materiala, obveščanje preko spletne strani, informiranje preko družbenih omrežij

– Vzpostavitev Informacijsko – podporne in svetovalne točke na področju družbeno odgovornega podjetništva in nabava opreme za info točko

– Izobraževalne delavnice iz marketinga za podjetnike

– Nabava fotografske opreme za namen splošne – javne uporabe za spletno trgovino katera je predmet vzpostavitve v sami operaciji.

– Družbeno odgovorno podjetništvo v praksi in zdravo delovno okolje

– Delavnice – Kako lahko dobra fotografija poveča prodajo izdelka ter izvedba samih fotografiranj izdelkov za podjetnike

– Vzpostavitev spletne trgovine za vse zainteresirane ponudnike

Start – up vikend – ODGOVORNO + PODJETNO = ODGOVORNO PODJETNIŠTVO

 

Avdio posnetki Radia Prlek – “Tiskovna konferenca in reportaže projekta Podjetniški laboratorij” :

Reportaža v studiu Radia Prlek

Reportaža o Start UP vikendu

Reportaža Matjaž Kosi, uslužbenec RRC

Reportaža Nina Prelog, uslužbenka RRC

Reportaža Nina Prelog, uslužbenka RRC

Reportaža Matej Rogač direktor RRC

Tiskovna konferenca Podjetniški laboratorij

 

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content