PODJETNO NAD IZZIVE PODRAVJE (PONI PODRAVJE)

Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, kot zunanji izvajalec sodeluje v podjetniškem programu Podjetno nad izzive Podravje, ali skrajšano PONI Podravje. Izvajanje projekta je nasledil od Mrežnega podjetniškega inkubatorja in ga bo izvajal do sredine leta 2023.

PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali  svoje podjetniške ideje.

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe.

Udeleženci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Podravski regiji.

 

Kaj projekt PONI ponuja?

  • 4 mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
  • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
  • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
  • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

 

Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece. Izbrani kandidati se bodo zaposlili pri izvajalcu programa za obdobje 4 mesecev. V tem času bodo pridobili vsa potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni model ter pripravili poslovni načrt, na podlagi katerega bodo po zaključku programa ustanovili lastno podjetje.

(FOTO: obisk udeležencev PONI v Ormožu, jesen 2021)

 

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content