PONI PODRAVJE – novi javni poziv za vključitev 6. skupine, rok za oddajo: 31.5.2022

Znanstveno-raziskovalno središče Ptuj skupaj z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor so dne 4. 5. 2022 objavili Šesti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Rok za prijavo je 31. maj 2022.

Začetek izvajanja za novo skupino: 1. september 2022 (lokacije Ptuj in Maribor)

Vsi potencialni prijavitelji so vabljeni na spletno predstavitev projekta, ki bo potekala predvidoma v sredo 11.5. in 25.5.2022 ob 10.00 preko spletnih orodij (potencialni kandidati naj spremljajo spletno stran www.bistra.si). Udeležba na predstavitvi je možna samo ob predhodni prijavi na poni@rra-podravje.si ali poni@bistra.si.

Več o pozivu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: https://bistra.si/aktualne-novice/novice/1102-podjetno-nad-izzive-poni-podravje-7

POMEBNO za potencialne prijavitelje: Kandidati, ki se naj prijavijo morajo imeti že razvito poslovno idejo, s katero bi želeli v prihodnje ustanoviti svoje podjetje (s.p., d.o.o. ali drugo), manjkajo pa še jim določena podjetniška znanja (računovodstvo, trženje, zakonodaja, marketing itd.).

POMEBNO za potencialne prijavitelje: Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi (ter v primeru prijavljenega začasnega bivališča s posredovanim potrdilom o prijavi začasnega bivališča) kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, do 31. 5. 2022 (velja poštni žig tega dne). NE na ZRS Bistra Ptuj ali preko e-pošte! Pazijo naj na pravilno izpolnjeno OVOJNICO – Priloga 1 (priloga javnega razpisa)!

Za kakršnakoli vprašanja so vam na voljo: Robert Novak, tel. 02 748 02 64 ali 031 416 155 ali na poni@bistra.si.

Skip to content