Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož

 • Akronim: PPPT LAS
 • Sklad: ESRR
 • Vodilni partner – prijavitelj: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
 • Ostali partnerji: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž, Javna razvojna agencija občine Ormož
 • Vrednost operacije: 75.819,38 €
 • Vrednost sofinanciranja: 48.274,91 €

Povzetek operacije:

Partnerstvo je prijavilo operacijo na ukrep 1.1.1 Spodbujanje partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva. Slabost območja LAS UE Ormož je preslaba prepoznavnost območja in nepovezanost ponudnikov na tem območju. Zato so nameni operacije – izgraditi blagovno znamko turistične destinacije, izdelati promocijska gradiva, sodobno spletno promocijo in povezati ponudnike na območju LAS UE Ormož. Operacija je skladna z operacijo NOST iz sklada EKSRP ter s tremi horizontalnimi cilji EU ( inovacije, enakost med spoloma in okolje).

Cilj operacije:

Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativna partnerstva in spodbujanje socialnega podjetništva

Pričakovani rezultati operacije:

 • odprto eno delovno mesto (kordinator projekta) na Zavodu TKŠ Ormož,
 • apliciran CGP na celoten promocijski miks,
 • nabavljeni promocijski materiali: brošura, zemljevid, pingvin, vizitke, promocijski film, fototeka,
 • vzpostavljena nova spletna stran in izvedena digitalna promocija območja,
 • nabavvljena sejemska stojnica z opremo in potrošnimi materiali,
 • narejen promocijski film,
 • narejena fototeka,
 • organizirani dogodki: Pustni karneval v Ormožu, Središču ob Dravi in Svetem Tomažu, Ormoško poletje, Martinovanje v Ormožu z ocenjevanjem vin, tradicionalni sejmi v Ormožu,
 • kvalitetni informativni servis za turiste.

Aktivnosti:

 • 24. 4. 2018 1. sestanek projektnega tima operacije PPPT LAS
 • 8. 5. 2018 2. sestanek projektnega tima operacije PPPT LAS
 • 14. 6. 2018 3. sestanek projektnega tima operacije PPPT LAS
 • 29.6.2018 – Tiskovna konferenca – predstavitev izvajanja projekta- članek:
 • 18.7.2018 – 4. sestanek projektnega tima operacije PPPT LAS
 • 25.7.2018 Članek o turističnih projektih v LAS UE Ormož:
 • 13.8.2018 – 1. koordinacijski sestanek za izdelavo spletne strani
 • 26.9.2018 – 2. koordinacijski sestanek za izdelavo spletne strani

Vir: http://www.jara-ormoz.si/program-partnerstva-za-razvoj-in-promocijo-turizma-na-obmocju-las-ue-ormoz/

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content