Projekti

Dobro zamišljeni projekti so eden od sredstev za reševanje mnogih izzivov lokalnega in regionalnega razvoja. Pri pripravi projektov dajemo poudarek na trajnosti, inovativnosti in razvoju lokalne skupnosti. Pri našem delu sodelujemo tako z gospodarstveniki kakor tudi z lokalnimi skupnostnimi in tako poskrbimo, da imajo projekti dodatno težo na razvoju lokalnega in regionalnega okolja. Na projektih sodelujemo običajno kot partnerska organizacija ali zunanji sodelavci. Pojavljamo se v vlogi strokovnjaka za projektno vodenje ali kot zunanji izvajalec projektnih nalog.

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content