SPOROČILO ZA JAVNOST: PROJEKT ECONNECTING

                                   

 

Ormož, 16.11.2023

SPOROČILO ZA JAVNOST

Projekt Econnecting

Razvojno raziskovalni center RRC Ormož si v sklopu projekta Econnecting prizadeva za oblikovanje strategij približevanja med podeželjem in mestom ob upoštevanju trajnostne mobilnosti. Mesto Ormož je aktivni član omrežja URBACT, kjer bomo sledili inovativnim rešitvam trajnostne mobilnosti med mestom in podeželjem, zlasti na način, da se omogočajo hitre in učinkovite povezave v zgolj 30 minutah. Projekt je med drugim usmerjen v podporo digitalnim in ekološkim strategijam ter spodbujanje sodelovanja skupnosti pri oblikovanju mest, ki so odpornejša na podnebne spremembe. Osrednji cilj izzivov, s katerimi se soočamo, je ustvariti privlačno mesto in skupnost, ki se zaveda pomena prilagajanja na podnebne spremembe. V projektu sodeluje devet evropskih mest iz devetih različnih držav, ki bodo združile moči pri ustvarjanju “prostorskih območij” na osnovi konceptov, kot so zelene skupnosti, trajnostna mobilnost po meri človeka, soustvarjanje, dostopnost, pametna mesta in integriran trajnostni razvoj.

Izzivi in cilji projekta: 

.Glavni izziv, ki ga naslavlja projekt, je spodbujanje trajnostnega in vključujočega razvoja v mestih in njihovem okolju, v skladu z EU cilji o podnebni nevtralnosti in demografskimi izzivi. S prehodom v trajnostno, nizkoogljično gospodarstvo, kot ga predvideva EU strategija za podnebno nevtralnost do leta 2050, se želi zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030.

Trajnost in demografski izziv:

Trajnostna mobilnost postaja ključna prioriteta tudi ob upoštevanju demografskega izziva. Zaradi staranja prebivalstva in upadanja rodnosti se mesta in njihovo okolje soočajo z novimi izzivi glede dostopa do storitev, priložnosti in ohranjanja zdravega in trajnostnega okolja. Glede na to, se projekt osredotoča na spodbujanje trajnostnega in vključujočega razvoja.

Izziv projekta Econnecting:

Eden od ključnih izzivov projekta je ozaveščanje o trajnostni mobilnosti. V luči podnebnih sprememb se zavzemamo za inovativne rešitve, ki bodo naslavljale rešitve povezovanja urbanih in ruralnih območij v okviru trajnostne mobilnosti.

Sodelovanje in participacija:

Za dosego ciljev predlagamo ukrepe, kot so ustvarjanje prostorov za dialog in sodelovanje med mesti, politiki in strokovnjaki za trajnostno mobilnost, spodbujanje državljanske participacije in sooblikovanja pri odločanju ter implementaciji trajnostnih rešitev povezovanja med urbanim in ruralnim območjem. Poudarjamo tudi inovativne rešitve za trajnostno mobilnost, kot so spodbujanje aktivnih mobilnih rešitev, souporaba prevoza in trajnostna urbanistična ureditev itd.

Usmeritev v trajnost bo ključna

Projekt Econnecting želi nasloviti globalne izzive trajnosti in trajnostne mobilnosti, hkrati pa spodbujati inovativne rešitve, ki omogočajo večjo povezanost in sodelovanje med mesti in njihovim podeželskim okoljem.

Kontakt:

mag. Dominik Bombek, Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

e-mail: dominik@rrc-ormoz.si

TEL: 00386 (0)51631500

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2025

 

Projektni partnerji:

Unione della Romagna Faentina (Italija)

Orihuela (Španija)

Ormož (Slovenija)

Nagykálló (Madžarska)

Dytiki Mani (Grčija)

CIM Viseu Dão Lafões (Portugalska)

Tori Vallavalitus (Estonija)

Ennis (Irska)

Berane (Črna gora)

Vrednost projekta: 834.121,05 €

EU financiranje: 630.150,78 €    

 

Skip to content