Strokovno srečanje (»Peer-review«) AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

Strokovno srečanje: AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI (studioKroG)

SVRSREKP knorway grants 1

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Strokovno srečanje (»Peer-review«)

AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani IZS) za udeležbo strokovnega srečanja pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

KDAJ: petek, 25. novembra 2022, od 9.00 do 14.30 ure
KJE: Christanova soba, Dvorec Trebnik, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

 

pdfProgram 526.37 KB 

e-prijava

Namen strokovnega srečanja
Peer-review (strokovni) dogodek organiziramo z namenom, da aktiviramo  skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Uporaba krožnih sistemov je namreč še vedno premalo zastopana v praksi. Da bomo povečali razumevanje, vzpodbudili interes in zanimanje za krožno rabo virov, bomo na strokovnem srečanju razpravljali o  akcijskem načrtu, ki se še bolj posveča preprečevanju nastajanja odpadkov, krožni zasnovi in celotnemu življenjskemu ciklu izdelkov ter implementaciji pristopa krožnega gospodarstva na primeru ponovne rabe zavrženih ladijskih kontejnerjev za izobraževalne, podjetniške, turistične in druge namene. Le-ti bodo dobili nove vsebine, pomembne za razumevanje načel krožnega gospodarstva v vsakdanjem življenju. Nov akcijski načrt je namreč eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, ki določa ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v katerem je gospodarska rast ločena od rasti rabe virov. S tem bo krožno gospodarstvo prišlo v vse pore evropskega načrtovanja, zato je njegova implementacija nujna tudi v Sloveniji.

Za vzpostavitev partnerskega sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki v okviru povečanja možnosti krožne rabe virov, se bo ob koncu projekta za zagotavljanja trajnosti podpisal neformalni dogovor o nadaljnjem sodelovanju kot skupnosti po izteku projekta z opredeljenimi skupnimi razvojnimi izzivi za širitev krožnega gospodarstva v Sloveniji.


Udeležba na strokovnem dogodku je brezplačna.

Zaradi organizacije prosimo za prijavo do 24. 11. 2022 na spletno povezavo: https://www.1ka.si/a/2c2a01ae

Za več informacij kontaktirajte na  cpu.marinka@siol.net ali 041 634 594.

Kratka predstavitev projekta Studio Krožno gospodarstvo: pdfLETAK2.49 MB 

VLJUDNO VABLJENI!

 

Organizatorja:                                                                          

dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra                                                                                                                                                                                                                   dr. Marinka Vovk, direktorica,

vodja projekta                                                                                                                                                                                                                                             CPU d.o.o. so.p

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR

@EEANorwayGrantsSlovenia

@EEANorwayGrants

Skip to content