TIME 4 BUSINESS

LAS PROJEKT SOFINANCIRAN IZ SKLADA ESRR – TIME 4 BUSINESS

Ukrep: 1.1.3. Spodbujanje partnerstva za privabljanje investitorjev na območju LAS

Naslov projekta: Time 4 Business

Splošne informacije o operaciji:

 • Akronim:T4B
 • Sklad:ESRR
 • Vodilni partner – prijavitelj: Razvojno raziskovalni center RRC Ormož
 • Partnerji: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Ljudska univerza Ormož
 • Vrednost operacije: 26.188,00 €
 • Vrednost sofinanciranja: 19.898,72 €
 • Trajanje operacije:začetek 1. 7. 2021, konec 30.6.2022

 

Povzetek operacije:

Operacija se osredotoča na razvoj podjetništva na območju LAS in posledično ustvarjanje delovnih mest, ki jih na tem območju primanjkuje. Poudarek je dan predvsem na privabljanju investitorjev na območje LAS. Operacija bo prispevala k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. Vsak uspešno pridobljen investitor, ki bo ustvarjal nova delovanja mesta, bo vplival na ohranitev poseljenosti območja in dvig kupne moči prebivalstva. Priložnost za delo bodo tako dobile tudi ranljive ciljne skupine.

Iz dostopnih podatkov je razvidno da se prebivalstvo LAS UE Ormož zelo hitro stara. Pada število prebivalstva od 0-14 let in narašča število prebivalstva 65+. Posledica je, da se je indeks staranja prebivalstva povečal iz 100,2 v letu 2004 na 153,6 v letu 2019, kar je mnogo hitreje kot je to gibanje na slovenskem nivoju. Še zlasti hiter razkorak je nastal po letu 2008, ko se že kažejo posledice zaprtja TSO Ormož in krize, ki so prisilile številne mlajše prebivalce na področju LAS UE Ormož, da so si poiskali delo v drugih občinah RS ali pa v tujini. Zelo zaskrbljujoči pa je tudi podatek, da hitro pada delovno aktivna populacija, ki se v razdobju 2004 do julija 2015 zmanjšala kar za 9,7 %, oziroma do januarja 2019 za 16 %.

V LAS UE Ormož prevladujejo mala in srednja podjetja, ki praviloma nimajo svoje kadrovske službe, ki bi skrbela za profesionalni razvoj svojih kadrov, za pripravo kadrovskih struktur, za razvoj mentorskih sistemov in se načrtno ukvarjala s to tematiko. Prav tako je tem podjetjem slabo znano, kdo so ponudniki izobraževanja odraslih in za razvoj kadrov ter kakšne imajo možnosti za brezplačna izobraževanja oziroma kakšne imajo možnosti za prijavo na različne razpise za povračilo stroškov vloženih v načrtni razvoj kadrov.

 

Glavni cilj operacije je vzpostavljeno novo inovativno partnerstvo za promocijo podjetništva in privabljanje investitorjev na območje LAS. Za dosego trajnega delovna partnerstva se bo to vzpostavilo med Občinama Ormož in Središče ob Dravi ter lokalnim podpornim podjetniškim okoljem (Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Ormož  kot delom RRC-ja Ormož), kar je nujno potrebno za uspešno promoviranje podjetništva in privabljanje novih investitorjev na območje LAS. Ljudska univerza Ormož bo k partnerstvu pripomogla z izdelano analizo stanja na področju izobraževanja odraslih za razvoj kadrov v lokalnem okolju. Ta pripravljena analiza bo hkrati info pack za bodoče investitorje o možnostih za izobraževanje in razvoj kadrov.  Trajnost operacije se bo zrcalila v kontinuiranem promoviranju obrtnih con na območju LAS UE Ormož ter preko dela MPI Ormož d.o.o., kateri bo tudi po končani operaciji sodeloval s potencialnimi investitorji preko pravnega in podjetniškega svetovanja, pomoči pri vzpostavitvi investicije i.p.d.

 

Učinki operacije se bodo odražali v:

 • izdelani analizi stanja na področju konkurenčnosti ter na področju ekonomske infrastrukture in politike za privabljanje investitorjev,
 • nadalje v pripravljenem programu za izboljšanje konkurenčnosti,
 • izdelanih usmerjevalnih tablah,
 • izdelani spletni strani ,
 • nabavi 3 tabličnih računalnikov,
 • izdelani analizi stanja na področju izobraževanja odraslih in priložnostih za razvoj kadrov v lokalnem okolju, ki bo služila kot info pack za obstoječe in potencialne investitorje na območju LAS UE Ormož,
 • zaključni konferenci

 

Aktivnosti:

Faza 1:

 • Izdelava analize na področju izboljšanja politike privabljanja investitorjev na območju LAS UE Ormož.
 • Izdelava video in predstavitev obrtne cone Lipje v Občini Središče ob Dravi.
 •  Postavitev usmerjevalnih tabel.
 •  Nabava  treh tabličnih računalnikov.

Faza 2:

 • Izdelava interaktivne spletne strani.
 • Izdelava
 • Programa izboljšanje konkurenčnosti na področju ekonomske infrastrukture in politike privabljanja investitorjev na območje LAS.
 • Izdelava analize stanje na področju izobraževanja znanja in možnostih za razvoj kadrov v LAS UE Ormož, ki bo služila kot info pack za obstoječe in potencialne investitorje na območju LAS UE Ormož.
 • Zaključna informativna konferenca.

 

Projekti v teku

Zaključeni projekti

Skip to content