V SKLOPU LAS UE ORMOŽ OBJAVLJEN NOV RAZPIS

Las UE Ormož je na svoji spletni strani danes objavila 6. Javni poziv iz sklada EKSRP.

Poziv bo odprt med 27. 2. 2023 in 29. 3. 2023.

Vodilni partner LAS nudi vsem potencialnim prijaviteljem, ki želijo predlagati operacijo za sofinanciranje, dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge. Za vse operacije veljajo določena splošna pravila za sofinanciranje operacij, ki izhajajo iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki jo vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21 – v nadaljevanju Uredba CLLD), ter pravila, ki izhajajo 3. točke tega javnega poziva.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje znaša do 25.511,40 €, od tega:
– v letu 2024: do 12.755,70 €,
– v letu 2025: do 12.755,70 €.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 85 %. Delež sofinanciranja se lahko zniža, če vloga po številu točk preseže minimalni prag in je na prvem mestu med vlogami, za katere ni na ukrepu dovolj sredstev za sofinanciranje. Upravni odbor lahko v tem primeru predlaga prijavitelju, da z razpoložljivim sredstvi na ukrepu izvede operacijo, če to ne vpliva na predvidene rezultate operacije.

Celotna dokumentacija Javnega poziva: http://www.las-ue-ormoz.si/6-javni-poziv-las-ue-ormoz-eksrp/

Skip to content